Λέξεις Κλειδιά:
 
Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018) 
Portal Document

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης για το Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση 2018-2019 (βραδινής φοίτησης) είναι η Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018.
Τελευταία Ενημέρωση: 10/1/2018 11:55:35 πμ
Προκήρυξη Μάστερ ΜΙΔ 2018-2019 
Portal Document

Προκήρυξη Μάστερ ΜΙΔ 2018-2019
Τελευταία Ενημέρωση: 4/10/2017 8:58:53 πμ
Ανακοίνωση: Παραχώρηση Μερικής Υποτροφίας για το Πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους 
Portal Document

Παραχώρηση Μερικής Υποτροφίας για το Πρόγραμμα ΜΒΑ 2017/2018
Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2017 1:40:18 μμ
Ιδιωτικός Τομέας - Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2017-2018 
Portal Document

Ιδιωτικός Τομέας - Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2017-2018
Τελευταία Ενημέρωση: 25/1/2017 8:53:40 πμ
Δημόσιος Τομέας - Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2017-2018 
Portal Document

Δημόσιος Τομέας - Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2017-2018
Τελευταία Ενημέρωση: 25/1/2017 8:52:17 πμ
Page Size: