Κάν' το Ηλεκτρονικά

«Ένας κόσμος γεμάτος ευκολίες δυναμικά στη ζωή μας.
Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Σημείωση: Η περίοδος για συμμετοχή στο διαγωνισμό για τα 65 laptops έχει λήξει.