Σύστημα Τοποθέτησης Ανέργων

Το Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί μια διαδικτυακή πύλη η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του κοινού και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπως την αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας.

Επιτρέπει, επίσης, στα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας να έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους για εξεύρεση εργασίας και επιτρέπει στους εργοδότες την εγγραφή νέας κενής θέσης εργασίας στο σύστημα και επεξεργασία μιας ήδη καταχωρημένης κενής θέσης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/