Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων

Οι αιτήσεις προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚOAΠ) υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, στη διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του κάθε αιτητή.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από τους ίδιους τους αιτητές, είτε μέσω συμβούλων. Ο κατάλογος των συμβούλων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και στα κατά τόπους Επαρχιακά του Γραφεία.

Τηρείται  προτεραιότητα στο χρόνο καταβολής της επιδότησης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων υποβάλλεται κατά έτος σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται και συνήθως είναι στην περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου κάθε έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (77771999).