Άλλες Διαδικτυακές Υπηρεσίες

 • Διαδικτυακή Πύλη των Κυπριακών Ταχυδρομείων: Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Διαδικτυακή Πύλη των Κυπριακών Ταχυδρομείων είναι ο εντοπισμός και ενοικίαση Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων, η ανανέωση της ενοικίασής τους, η αγορά γραμματοσήμων και φιλοτελικών προϊόντων και η πληρωμή τιμολογίων μηνιαίων πελατών των υπηρεσιών EMS DATAPOST και προπληρωμένων τελών.
  • Ταχυδρομικά Τέλη: Υπολογίστε online τα ταχυδρομικά τέλη (γραμματόσημα), που θα πρέπει να πληρωθούν για αποστολή με συνηθισμένο ταχυδρομείο, επιστολών, εφημερίδων, περιοδικών βιβλίων, δεμάτων, κλπ, στην Κύπρο ή το εξωτερικό, σύμφωνα με το βάρος του αντικειμένου.
  • Παρακολούθηση ταχυδρομικού αντικειμένου IPS: Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του ταχυδρομικού αντικειμένου από τη στιγμή της ταχυδρόμησης μέχρι και την παράδοσή του μέσω του συστήματος IPS.
 • Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας: Διαβάστε online ή/και μεταφορτώστε (download) στο μικροϋπολογιστή σας, την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του τελευταίου μήνα ή/και τις προηγούμενες εκδόσεις. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε την Επίσημη Εφημερίδα των πρώτων αποικιακών χρόνων και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η Επίσημη Εφημερίδα ολόκληρης της αποικιακής περιόδου.
 • Online παραγγελία εκδόσεων του Τυπογραφείου Κυπριακής Δημοκρατίας: Παραγγείλετε online τις εκδόσεις που διαθέτει προς πώληση το Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον κατάλογο εκδόσεων εμφανίζονται οι ενδείξεις EL (Ελληνικά) και EN (Αγγλικά), που υποδηλώνουν τη γλώσσα στην οποία διατίθενται οι εκδόσεις, καθώς επίσης και η τιμή πώλησης της κάθε έκδοσης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία προσφέρεται σε εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων: Το διαδικτυακό σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων προσφέρεται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και παρέχει, σε εγγεγραμμένους χρήστες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ιδιώτες κτηνίατρους, κτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, κοινοτικές αρχές και την αστυνομία, ως ακολούθως:
  • Ιδιώτες Κτηνίατροι: Προκαταρτικές εγγραφές σκύλων.
  • Κτηνοτρόφοι/Χοιροτρόφοι: Καταχώρηση και πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τα κτήματα/φάρμες τους.
  • Κοινοτικές Αρχές/Αστυνομία: Online αναζήτηση στο Μητρώο Σκύλων.
 • Επιδότηση για Εξοικονόμηση Νερού
 • Τυποποίηση και Διαπίστευση Ποιότητας
 • Διαρθρωτικά Ταμεία: Το διαδικτυακό σύστημα του Γραφείου Προγραμματισμού είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα στους Τελικούς Δικαιούχους (εγγεγραμμένους χρήστες) να υποβάλουν online όλα τα απαραίτητα Δελτία για χρηματοδότηση από τα προαναφερθέντα Ταμεία.
 • CYS – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Online αναζήτηση στον Κατάλογο Προτύπων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαθέτει πληθώρα κριτηρίων αναζήτησης.
 • Εγγραφές Τεχνικής Πληροφόρησης στον Τομέα των Προτύπων Ποιότητας: Online αναζήτηση Εγγραφών Τεχνικής Πληροφόρησης στον Τομέα Προτύπων και Τεχνικών Κανονισμών μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαθέτει πληθώρα κριτηρίων αναζήτησης.
 • Διαχείριση Προτύπων Ποιότητας: Το διαδικτυακό σύστημα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, παρέχει, σε εγγεγραμμένους συνδρομητές (χρήστες), όλες τις αναγκαίες λειτουργίες διαχείρισης προτύπων.
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών - Πύλη ERS – Ηλεκτρονικό Δελτίο Πώλησης
 • Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων: Η διαδικτυακή υπηρεσία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχει τη δυνατότητα προς τους χρήστες να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών/εγγράφων των ναυτικών που εκδίδονται από το Τμήμα.