Εκπαιδευτικές Εκπομπές

Στο πλαίσιο του έργου "Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε" έχουν παραχθεί 34 εκπαιδευτικές εκπομπές που στοχεύουν στην:

  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων και του κοινού για συστήματα, εφαρμογές και τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς επίσης και τρόπους αξιοποίησης του.
     
  • Παρότρυνση των Επιχειρήσεων και του κοινού για ενεργό συμμετοχή στις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Οι συγκεκριμένες εκπομπές, μεταξύ των οποίων και αρκετές σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμες στo κανάλι του Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε” στο "YouTube".