Δωρεάν Προγράμματα Kατάρτισης

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο για δωρεάν συμμετοχή στα πιο κάτω εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης:

  1. Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καλύπτονται, μεταξύ άλλων, η Διαδικτυακή πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  2. Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι θεματικές ενότητες: Xρήση του διαδικτύου και οι βασικές εφαρμογές του, MS Word, MS Excel και Ασφάλεια Δεδομένων.

Οι ημερομηνίες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων παρουσιάζονται στο Ημερολόγιο Προγραμμάτων. Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος, το αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή πατήστε στο τίτλο του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές και τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 22806122, 25873588 και 24812350