Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προσφέρει "on-line" (τα δεδομένα είναι στατικά και ετοιμάζονται μόνο κατόπιν παραγγελίας) και μόνο σε εξειδικευμένους χρήστες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Φορολογικά Δεδομένα: Προσφέρει τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους χρήστες, όπως Κοινοτικά Συμβούλια, να παραγγείλουν και να παραλάβουν μέσω του Διαδικτύου τα φορολογικά δεδομένα π.χ. καταλόγους σε ηλεκτρονική μορφή, άλλα αρχεία, κ.λπ..
  • Συγκριτικές Πωλήσεις: Παρέχεται η δυνατότητα μόνο σε εγγεγραμένους εκτιμητές στο Ε.Τ.Ε.Κ., να παραγγείλουν και να παραλάβουν μέσω του Διαδικτύου, τις συγκριτικές πωλήσεις.
  • Χάρτες: Προσφέρει τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους χρήστες, να παραγγείλουν και να παραλάβουν μέσω του Διαδικτύου, διάφορα είδη χαρτών σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Άλλα Δεδομένα: Παρέχει τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους χρήστες, όπως Δημοτικές Αρχές, να παραγγείλουν και να παραλάβουν άλλα είδη ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία ετοιμάζονται από το Τμήμα.
  • Οι υπηρεσίες Πολεοδομικές Ζώνες και Κτηματικά Σχέδια δεν προσφέρονται στο παρόν στάδιο.
  • Τέλος, η υπηρεσία Ειδοποίηση προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης του χρήστη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για την προσθήκη νέων δεδομένων όσον αφορά τις πιο πάνω υπηρεσίες.

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν δηλώνοντας τα στοιχεία τους στο μέρος "Εγγραφή".

Δείτε επίσης άλλες σχετικές συνδέσεις
:

  • Τέλη Μεταβίβασης: Online υπολογισμός τελών μεταβίβασης ακινήτου (Μεταβιβαστικά Δικαιώματα), σύμφωνα με την τιμή πώλησής του.
     
  • Μετατροπή Μονάδων Έκτασης: Online μετατροπή μονάδων έκτασης, από Σκάλες - Προστάθια - Τετραγωνικά Πόδια, σε Εκτάρια - Δεκάρια - Τετραγωνικά Μέτρα, και αντίστροφα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf