Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Online Υπολογιστής Δικαιωμάτων για την Υποβολή Αίτησης στις Πολεοδομικές Αρχές

Online Μετατροπή Μονάδων Εμβαδού Online

Υπολογισμός Τελών Μεταβίβασης Ακινήτων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος»: Το έργο, το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη, στοχεύει στην αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αλλά και τη διαχείριση των Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.